Podatnicy mogą już wnioskować o pomoc z tarczy 5.0.

Dodano: 29 grudnia 2020
ludzik idzie po ścieżce strzałce idącej w górę

Podatnicy mogą już wnioskować o pomoc z tarczy 5.0.

Najnowsze przepisy przewidują pomoc dla branży turystycznej, tj. specjalny fundusz, w którym będą gromadzone pieniądze dla turystów i organizatorów wycieczek za odwołane imprezy turystyczne, postojowe oraz zawieszenie składek ZUS dla całej branży turystycznej.

Powstanie m.in. Turystyczny Fundusz Zwrotów przy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym (UFG), który będzie zwracał turystom pieniądze za odwołaną wycieczkę bezpośrednio na ich konto, przy kilkuprocentowym udziale firm turystycznych.

Aby organizator wycieczki otrzymał z funduszu pieniądze na zwrot środków za odwołaną wycieczkę musi:

  • przyjąć płatność od turystów w formie bezgotówkowej,
  • być wpisanym do rejestru organizatorów turystyki,
  • złożyć  poprzez system teleinformatyczny wniosek do Ubezpieczonego Funduszu Gwarancyjnego, w którym określi wysokość wypłaty,
  • dostarczyć oświadczenie podróżnego, że z powodu pandemii odstępuje od umowy,
  • złożyć oświadczenie, że jako organizator imprezy turystycznej nie wręczył podróżnemu vouchera, nie dokonał zwrotu wpłat oraz że zobowiązuje się do zwrotu wypłaty na określonych zasadach,
  • dostarczyć wykaz umów z danymi podróżnych

Podróżny będzie musiał złożyć do UFG wniosek o wypłatę środków poniesionych na imprezę turystyczną, która została odwołana.

W ciągu 7 dni od złożenia wniosku do funduszu organizator imprezy będzie musiał wpłacić 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego. Organizator turystyki będzie musiał opłacić także kwotę w wysokości 2,5% lub 4,1% (w zależności od wielkości przedsiębiorcy) łącznej wartości wnioskowanych wypłat. UFG będzie miało 30 dni na weryfikację złożonych dokumentów. Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić dodatkowe postępowanie wyjaśniające, termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 4 miesięcy. W ciągu 14 dni od pozytywnej weryfikacji UFG wypłaci zwrot pieniędzy dla podróżnych.

Turystyczny Fundusz Pomocowy zapewni pożyczki dla organizatorów turystyki w przypadku odwołania w przyszłości konkretnych imprez turystycznych. Składka na TFP będzie odprowadzana w wysokości nie wyższej niż 30 zł od każdego podróżnego na poczet zawartej umowy o imprezę turystyczną.

Postojowe i zwolnienie z płacenia składek otrzymają przewoźnicy autokarowi, osoby prowadzące działalność kulturalną i artystyczną, gestorzy bazy hotelowej, agenci turystyczni, piloci i przewodnicy turystyczni, którzy wcześniej nie mogli skorzystać  ze wsparcia w związku z sezonowością ich pracy i zawieszeniem działalności.

Dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z płacenia składek obejmie w większości przypadków tych, którzy wykażą spadek obrotów o co najmniej 75%.

Źródło: