Wnioski do ZUS o pomoc w ramach tarczy 5.0. Czas na ich złożenie

Dodano: 29 grudnia 2020
2+2=4 na tablicy

Wnioski do ZUS o pomoc w ramach tarczy 5.0. Czas na ich złożenie

Od 15 października przedsiębiorcy z branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej mogą wystąpić do ZUS z wnioskiem o świadczenie postojowe, dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Wnioski można składać tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Ze świadczenia postojowego mogą skorzystać agenci turystyczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni. Świadczenie to wynosi 2.080 zł i można je otrzymać maksymalnie trzy razy.

  • Uwaga
Zapamiętaj!

Aby otrzymać świadczenie postojowe, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DB.

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego mają przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest np.:

  • przewóz wycieczkowy i turystyczny,
  • wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych,
  • prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków.

Na dodatkowe świadczenie postojowe mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy otrzymali co najmniej jedno świadczenie postojowe (to jeden z warunków). Mogą z niego skorzystać maksymalnie trzy razy, w wysokości wcześniej wypłaconego świadczenia postojowego (2.080 zł albo 1.300 zł).

  • Uwaga
Zapamiętaj!

W celu otrzymania dodatkowego świadczenia postojowego na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RSP-DD.

Zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007.

  • Uwaga
Zapamiętaj!

Aby uzyskać zwolnienie z opłacania składek, na PUE ZUS trzeba złożyć wniosek o symbolu RDZ-B.

Źródło:

Podstawa prawna:
  • ustawa z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).