Sprawozdanie finansowe a covid-19

Dodano: 14 stycznia 2021
695facd47e8d94a4bdf82b51d89a3a8715669b34-xlarge

Sprawozdanie finansowe a covid-19

Zakres tematyczny webinarium:

  • Przeprowadzanie inwentaryzacji – możliwe uproszczenia   
  • Ujmowanie i Ujawnienia dotyczące pożyczek w tym z PFR i mikropożyczek       
  • Ujmowanie i ujawnienia w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń, składek ZUS i bieżącej działalności
  • Umorzone zobowiązania 
  • Ujęcie i ujawnienia w zakresie pomocy dotyczącej umów najmu, leasingu
  • Ujawnienia zdarzeń z początku 2021 i ich wpływ na sprawozdanie 2020
  • Zagrożenie kontynuacji działalności i jego skutki

Szkolenie odbędzie się: 27 Stycznia 2021r.