VAT w obrocie zagranicznym

Dodano: 22 marca 2021
8baf625b95ea53621e68cf90ed5c651b9c412f2d-xlarge

Celem webinarium jest kompleksowe zaprezentowanie zasad rozliczania VAT-u w obrocie zagranicznym z uwzględnieniem zmian wprowadzonych nowelizacją przepisów podatkowych. Szkolenie odbędzie się: 16 Kwietnia 2021r.


 

Podczas webinarium zostaną omówione najważniejsze kwestie związane rozliczeniem podatku VAT od transakcji zagranicznych:

 • WDT
 • WNT,
 • Eksport,
 • Import,

Uczestnicy uzyskają odpowiedź na temat zasad stosowania aktualizacji ustawy VAT w tym SLIM VAT w odniesieniu do WDT, WNT, Eksportu i Importu.

PROGRAM WEBINARIUM:

1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):

 • WDT – definicja,
 • Zasady dokumentowania wywozu przy stosowaniu transportu własnego i zewnętrznego stosowanie stawki 0 %,
 • Moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Ewidencja w części deklaracyjnej i ewidencyjnej JPK,
 • Zmiany w przepisach.
 • Prawidłowy kursy walut.
 • Zasady prezentacji w informacji podsumowującej

2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • WNT – definicja,
 • Moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Zaliczka
 • VAT należny a Vat Naliczony
 • Korekta WNT – otrzymanie faktury po kilku miesiącach,
 • Prawidłowy kurs waluty,
 • Zasady prezentacji w informacji podsumowującej

3. Eksport towarów:

 • Kiedy występuje eksport towarów,
 • Zaliczka w eksporcie – nowe zasady rozliczania SLIM VAT,
 • Eksport bezpośredni i eksport pośredni,
 • Dokumentacja wymagana przy transporcie własnym i zewnętrznym,
 • Moment powstania obowiązku podatkowego,
 • Zasady rozliczenia stawki 0 % przy eksporcie towarów,
 • Prawidłowy kurs walut

4. Import towarów:

 • Miejsce opodatkowania importu towarów,
 • Podstawa opodatkowania importu towarów,
 • Dokumentacja – urząd celny,
 • VAT należny od importu towarów – ułatwienia w procedurze uproszczonej,
 • Odliczenie VAT naliczonego,
 • Prawidłowy kurs walut

Korzyści z webinarium:

Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego rozliczania podatku VAT w transakcjach zagranicznych oraz sporządzania niezbędnej dokumentacji – informacji podsumowujących i JPK_VAT7, etc.

Szkolenie odbędzie się: 16 Kwietnia 2021r.

wiper-pixel