Sprawozdanie finansowe a covid-19

Dodano: 14 stycznia 2021

Sprawozdanie finansowe a covid-19

Zakres tematyczny webinarium:

  • Przeprowadzanie inwentaryzacji – możliwe uproszczenia   

  • Ujmowanie i Ujawnienia dotyczące pożyczek w tym z PFR i mikropożyczek       

  • Ujmowanie i ujawnienia w zakresie dofinansowań do wynagrodzeń, składek ZUS i bieżącej działalności

  • Umorzone zobowiązania 

  • Ujęcie i ujawnienia w zakresie pomocy dotyczącej umów najmu, leasingu

  • Ujawnienia zdarzeń z początku 2021 i ich wpływ na sprawozdanie 2020

  • Zagrożenie kontynuacji działalności i jego skutki