Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła ponownie odroczone

Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Dodano: 14 stycznia 2021
kalendarz - otwarty

Przepisy dotyczące poboru podatku u źródła ponownie odroczone

Wejście w życie procedury WHT refund dotyczącej poboru tzw. podatku u źródła przez płatników PIT i CIT po raz kolejny zostało odroczone, tym razem do 30 czerwca br. Stosowne rozporządzenia w tej sprawie wydał minister finansów.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe przepisy wydane przez ministra finansów, dotyczące odprowadzania podatku u źródła w podatkach PIT i CIT z tytułu wypłat na rzecz zagranicznych podmiotów m.in. z tytułu dywidend, należność licencyjnych czy wynagrodzeń za niektóre usług niematerialne.

Chodzi o dwa rozporządzenia MF z 28 grudnia 2020 r.: zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Na ich podstawie do 30 czerwca 2021 r. zostało odroczone stosowanie w tych podatkach procedury WHT refund. Przypomnijmy, że nowelizacja przepisów, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r. nałożyła na płatników obowiązek poboru podatku u źródła (ang. WHT) w razie przekroczenia kwoty 2.000.000 zł płatności na rzecz jednego podatnika, bez uwzględniania zwolnień oraz preferencji w tym zakresie wynikających z przepisów szczególnych i z umów o unikaniu podwójnego podatkowania (art. 41 ust. 12 ustawy o PIT oraz art. 26 ust. 2e ustawy o CIT). Jednakże na mocy kolejnych rozporządzeń wydawanych przez MF, stosowanie określonego w tych przepisach mechanizmu, określanego jako WHT refund (polegającego na obowiązku pobrania podatku według stawki krajowej, jednakże z możliwością wystąpienia przez podatnika względnie płatnika o zwrot całości bądź części podatku) było następnie zawieszane bądź odraczane – ostatnio do 31 grudnia 2020 r. Przy czym odnosiło się to tylko do określonych w powyższych aktach wykonawczych sytuacji (m.in. jeżeli istniała podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z państwem miejsca zamieszkania tych podatników).

Na podstawie wskazanych na wstępie rozporządzeń minister finansów odroczył stosowanie powyższych przepisów po raz kolejny – tym razem o 6 miesięcy. Krok ten uzasadniono trwającym pracami nad zmianami ustawowymi, ukierunkowanymi na modyfikację zasad poboru podatku u źródła. Według zapowiedzi resortu finansów mają się one zakończyć jeszcze w 2021 roku.

Podstawa prawna:
  • § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2416),

  • § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2421).

Autor: Mariusz Olech
Mariusz Olech

Autor: Mariusz Olech

Prawnik z doświadczeniem w administracji skarbowej, dziennikarz. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentem podyplomowych studiów w zakresie Master of Business Administration. Wykładowca akademicki. Autor licznych publikacji z dziedziny podatków, prawa pracy i szeroko rozumianego prawa gospodarczego w czołowych polskich wydawnictwach.
Słowa kluczowe:
podatek u źródła
wiper-pixel