Wysyłka PIT-11 możliwa tylko na nowym formularzu

Dodano: 4 stycznia 2021
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

Wysyłka PIT-11 możliwa tylko na nowym formularzu

Resort finansów na dwa miesiące zablokował możliwość wysyłania PIT-11 w starszych wersjach niż obwiązująca od 18 listopada br. Ma to zapobiec błędom w tych informacjach składanych za 2020 rok.

18 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 21 października 2020 r., wprowadzające nowy wzór tej informacji, w wersji 26. Na jego podstawie wzór ten zastąpił dotychczas obowiązujący w tym zakresie formularz PIT-11 (25). Oprócz informacji, o której mowa, niniejszym rozporządzeniem zmieniającym wprowadzono także nowe wzory rocznych deklaracji: o zaliczkach na podatek PIT-4R (10) oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR (9). Wszystkie formularze w nowych wersjach należy stosować do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy przed dniem wejścia w życie przepisów zmieniających (czyli przed 18 listopada) deklaracje lub informacje podatkowe zostały złożone na formularzach dotychczasowych.

Jak wynika z komunikatu ministerstwa finansów z 30 listopada 2020 r. (opublikowanego na Portalu Podatkowym), wspomnianą informację za ten rok płatnicy będą mogli przesyłać drogą elektroniczną tylko w najnowszej wersji formularza, czyli PIT-11 (26). Zatem do końca stycznia 2021 roku nie będzie możliwości korzystania ze starszych wzorów tej informacji. Według MF ma to zapobiec przesyłaniu elektronicznych PIT-11 za 2020 rok przy wykorzystaniu wcześniejszych, nieobowiązujących już wersji przewidzianych w tym zakresie formularzy. Możliwość ich stosowania ma zostać przywrócona począwszy od lutego 2021 roku – w celu umożliwienia składania korekt za ubiegłe lata.

Podstawa prawna:
  • § 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących (Dz.U. z 2020 r. poz. 1940).