CIT-2A (6)

CIT-2A (6)

CIT-2A (6) - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.