CIT-6 (12)

CIT-6 (12)

CIT-6 (12) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.