CIT-7 (12)

CIT-7 (12)

CIT-7 (12) - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.