CIT-8B (9, 10, 11)

CIT-8B - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Słowa kluczowe:
CIT-8Bdeklaracja CIT
wiper-pixel