Faktura pro forma

Faktura pro forma

Faktura pro forma nie wynika z przepisów i nie jest dokumentem księgowym, jednak dokument ten jest powszechnie używany w obrocie gospodarczym. Stanowi niejako ofertę handlową. Zobacz aktywny wzór faktury pro forma.