Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji okolicznościowej (doraźnej)

Inwentaryzacja doraźna (okolicznościowa) przeprowadzana jest w przypadkach zaistnienia określonych okoliczności, głównie w drodze spisu z natury. Skorzystaj z gotowego wzoru zarządzenia.

wiper-pixel