Zarządzenie wewnętrzne w sprawie inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie wewnętrzne w sprawie inwentaryzacji rocznej

Kierownik jednostki wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i wręcza je przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej lub osobie odpowiedzialnej za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Sprawdź, jakie postanowienia powinny się znaleźć się w takim zarządzeniu.

wiper-pixel