Zobacz, jakie praktyczne problemy niesie za sobą stosowanie nowego JPK_VAT

Mirosław Siwiński

Autor: Mirosław Siwiński

Dodano: 7 września 2020
446086c60382a38c78adcbdbd6e4c813ee9263c4-xlarge

Wszystko wskazuje na to, że przed nami dwukrotnie odraczane wejście w życie nowego JPK (odsunięte do 1 października 2020 r.). Chodzi tu przed wszystkim o tzw. JPK VDEK, łączący ten dokument kontrolny z deklaracją VAT. Jako że rozbudowuje on dotychczasowy JPK, warto wskazać praktyczne problemy z wypełnieniem tego dokumentu, akcentując te, które mogą się nasilić przy JPK VDEK.

Podmiot zobowiązany

Pamiętać należy, iż fakt rejestracji jako podatnik VAT czynny obligował do składania JPK, nawet jeżeli wykonywał wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo lub kwalifikował się do zwolnienia podmiotowego (z uwagi na obrót). Z VDEK sytuacja nie jest jasna w tym zakresie, bo to jest również deklaracja. Wydaje się jednak, że tak jak z JPK, aby uniknąć obowiązku składania VDEK, podatnicy ci będą się musieli wyrejestrować. Przy VDEK składamy jeszcze za ten miesiąc, w którym się wyrejestrowaliśmy. Także zawieszenie działalności powoduje obecnie brak konieczności składania JPK. Nie powoduje to natomiast, w pewnych przypadkach braku obowiązku składania deklaracji, co znowu będzie rodzić pytanie o VDEK.

Faza zbierania danych

To, co na początku rodziło dużo pracy po stronie podatników, to swoiste „tłumaczenie” stosowanej dotychczas klasyfikacji księgowej (kody podatków) na klasyfikacje JPK. Często pojedyncze kody pasowały do wielu pól JPK, co trzeba opracować. Biorąc pod uwagę fakt, iż VDEK wprowadza znacznie bardziej rozbudowaną strukturę kodów, problem ten się powtórzy, ale też nasili. VDEK nakazuje bowiem klasyfikować zdarzenia istotne dla kontroli, ale trudne dla podatników do zakwalifikowania, np. obowiązkową podzieloną płatność.

Kara grzywny 500 zł za każdy błąd plus dodatkowo odpowiedzialność karna pokazują skalę konsekwencji, przed jakimi będą stać podatnicy. Trzeba zatem opracować nowe tłumaczenie dla kodów VDK plus opracować nowe plany kont.

Faza wysyłania danych

To, co fiskus od początku podkreślał, to konieczność wysyłania JPK w jednym pliku. Nawet zatem jeżeli dysponujemy różnymi systemami sprzedażowymi lub księgowymi. Ten problem prawdopodobnie został już rozwiązany u większości podatników, co jest o tyle istotne, że VDEK również wysyłać będziemy w jednym pliku.

Na tym etapie pamiętać również należy o „rozbijaniu” faktur obejmujących sprzedaż opodatkowaną różnymi stawkami VAT i niewykazanie ich wielokrotnie w wielu polach.

Z kolei przy fakturach zakupowych z wieloma pozycjami fiskus zezwala na zbiorcze wykazania zakupów z podziałem na poszczególne stawki. Mimo podawania, także po stronie zakupów, znacznie większej ilości danych w VDEK, wydaje się, że postępowanie takie będzie mogło być utrzymane.

Faktura wystawiona na wielu nabywców musi być wskazana w odniesieniu do każdego z nich, możliwe z podziałem kwot od nich należnych, jeżeli są one podatnikowi znane. JPK przy tym podpisujemy elektronicznie i przyjąć należy, iż złożone dotychczas w urzędach pełnomocnictwa UPL-1 powinny być w zupełności wystarczające także do wysyłania VDEK.

Poprawki w JPK_VAT

Te w praktyce mogą dotyczyć różnych aspektów, choć nie wszystkie niestandardowe sytuacje wymagają od razu dokonania poprawek. Przykładowo korekta roczna przy rozliczaniu się proporcją lub współczynnikiem jest wykazywana w miesiącu jej dokonania i nie wymaga korygowania wstecz za wszystkie miesiące odliczenia. Inaczej jest natomiast w przypadku faktur wystawianych do paragonów, jeżeli paragon podlegał już księgowaniu, to należy zmniejszyć wartość sprzedaży paragonowej i zwiększyć fakturowej. Jeżeli nastąpi to już po wysłaniu JPK, to trzeba go skorygować. Nie ma natomiast obowiązku korekty lub odrębnego wykazywania faktury, przy wystawianiu faktury na rzecz konsumenta.

Korektę JPK należy złożyć także w przypadku zmiany pozycji dotyczących:

  • podatku należnego,
  • podatku naliczonego,
  • błędów dotyczących dat,
  • w przypadku zmiany danych kontrahenta uniemożliwiających jego identyfikację.

Korekta powinna polegać na złożeniu nowego, kompletnego i zawierającego prawidłowe dane pliku JPK (błędem będzie złożenie pliku JPK_VAT zawierającego jedynie dane korygowane) z zaznaczeniem celu złożenia „2”. Z pewnością również VDEK będzie posiadał funkcję oznaczania korekty, tym bardziej że będzie on deklaracją podatkową. Tym samym złożenie korekty VDEK będzie jednocześnie złożeniem korekty deklaracji, co już obecnie uwalniało od konieczności korygowania JPK.

Autor: Mirosław Siwiński
Mirosław Siwiński

Autor: Mirosław Siwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 r. Doradca podatkowy i radca prawny w Advicero Tax Nexia. Od 2004 r. wykładowca w zakresie VAT, podatku akcyzowego oraz analizy podatkowej. Autor lub współautor ponad 250 artykułów oraz ponad 20 książek o tematyce podatkowej. Do 2019 r. Dyrektor Departamentu Podatków Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego
wiper-pixel