Potwierdzenie salda

Potwierdzenie salda

Dokument księgowy, który ma na celu uzgodnienie salda należności.