Zawiadomienie o wyborze kwartalnego rozliczania VAT

Dokonując wyboru kwartalnego rozliczania VAT, podatnik ma obowiązek powiadomienia o tej decyzji naczelnika swojego urzędu skarbowego.

wiper-pixel