Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych - wzór

Wniosek o umorzenie odsetek podatkowych - wzór

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może m.in. umorzyć w całości lub w części odsetki za zwłokę.

wiper-pixel