Zawiadomienie o zaliczkach płatnych w rzeczywistej wysokości

Zawiadomienie o zaliczkach płatnych w rzeczywistej wysokości

Podatnicy (inni niż mali podatnicy, rozliczający się z VAT metodą kasową), którzy wybrali kwartalny sposób składania deklaracji mogą wpłacać zaliczki w wysokości faktycznego rozliczenia za miesiąc, za który wpłacana jest zaliczka, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego. Zawiadomienie takie należy złożyć najpóźniej z chwilą wpłaty zaliczki za pierwszy miesiąc pierwszego kwartału, od którego zaliczki będą ustalane we wspomnianej wysokości, jednak nie później niż z upływem terminu do jej zapłaty. Skorzystaj ze wzoru zawiadomienia.