Podatek od spadków i darowizn - grupy podatkowe

Dodano: 1 stycznia 2021

Wysokość podatku od spadków i darowizn ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do określonej grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

 

Grupa

Osoby zaliczone do danej grupy

I

Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.

II

Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III

Pozostałe osoby


 

Powinowactwo powstałe po zawarciu związku małżeńskiego istnieje nadal pomimo ustania małżeństwa w wyniku śmierci lub rozwodu.

Podstawa prawna:

 

  • art. 14 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.).
wiper-pixel