Zwrot osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Dodano: 5 stycznia 2010

Zwrot osobom fizycznym wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Od 1 stycznia 2006 r. osoby fizyczne mogą ubiegać się o zwrot części VAT, jaki zapłaciły przy zakupie materiałów budowlanych służących realizacji inwestycji mieszkaniowej, polegającej na remoncie lokalu mieszkalnego, budowie, nadbudowie, rozbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego, a także na przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Zwrotowi podlega różnica pomiędzy kwotą VAT obliczonego według stawki 22% - wynikającej z faktur dokumentujących zakup materiałów budowlanych w okresie od 1 maja 2004 r. - a kwotą tego podatku, jaką należałoby zapłacić gdyby stawka VAT na materiały budowlane nie wzrosła po 30 kwietnia 2004 r.

Cena 1 m², jaką stosujesz do wyliczenia przysługującego limitu, a co za tym idzie - do wyliczenia kwoty zwrotu odnosi się do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ogłoszonej za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożyłeś wniosek. Cena 1 m² za dany kwartał ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


Od 6 marca 2007 r. do wyliczenia kwoty zwrotu stosujesz cenę 1 m² sprzed dwóch kwartałów, a nie jak wcześniej sprzed jednego.


Lp.


Okres


Cena za 1m²


Podstawa prawna

1.

za IV kwartał 2005 r.

2.388 zł

komunikat Prezesa GUS z 15 lutego 2006 r. (Dz.Urz. GUS nr 2, poz. 20)

2.

za I kwartał 2006 r.

2.560 zł

komunikat Prezesa GUS z 9 maja 2006 r. (Dz.Urz. GUS nr 5, poz. 42)

3.

za II kwartał 2006 r.

2.445 zł

komunikat Prezesa GUS z 18 sierpnia 2006 r. (Dz.Urz. GUS nr 8, poz. 57)

4.

za III kwartał 2006 r.

2.557 zł

komunikat Prezesa GUS z 14 listopada 2006 r. (Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 72)

5.

za IV kwartał 2006 r.

2.619 zł

komunikat Prezesa GUS z 14 lutego 2007 r. (Dz.Urz. GUS nr 2, poz. 15)

6.

za I kwartał 2007 r.

2.683 zł

komunikat Prezesa GUS z 15 maja 2007 r. (Dz.Urz. GUS nr 5, poz. 36)

7.

za II kwartał 2007 r.

2.650 zł

komunikat Prezesa GUS z 20 sierpnia 2007 r. (Dz.Urz. GUS nr 8, poz. 59)

8.

za III kwartał 2007 r.

3.041 zł

komunikat Prezesa GUS z 19 listopada 2007 r. (Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 73)

9.

za IV kwartał 2007 r.

2.890 zł

komunikat Prezesa GUS z 19 lutego 2008 r. (Dz.Urz. GUS nr 2, poz. 12)

10.

za I kwartał 2008 r.

2.970 zł

komunikat Prezesa GUS z 21 maja 2008 r. (Dz.Urz. GUS nr 5, poz. 33)

11.

za II kwartał 2008 r.

3.186 zł

komunikat Prezesa GUS z 22 sierpnia 2008 r. (Dz.Urz. GUS nr 8, poz. 49)

12.

za III kwartał 2008 r.

3.478 zł

komunikat Prezesa GUS z  r. (Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 65)

13.

za IV kwartał 2008 r.

3.631 zł

komunikat Prezesa GUS z 20 lutego 2009 r. (Dz.Urz. GUS nr 2, poz. 16)

14.

za I kwartał 2009 r.

3.895 zł

komunikat Prezesa GUS z 21 maja 2009 r. (Dz.Urz. GUS nr 5, poz. 40)

15.

za II kwartał 2009 r.

3.924 zł

komunikat Prezesa GUS z 27 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz. GUS nr 8, poz. 56)

16.

za III kwartał 2009 r.

3.783 zł

komunikat Prezesa GUS z 25 listopada 2009 r. (Dz.Urz. GUS nr 11, poz. 71)

17.

za IV kwartał 2009 r.

3.964 zł

komunikat Prezesa GUS z 19 lutego 2010 r. (Dz.Urz. GUS z 25 lutego 2010 r. nr 2, poz. 14)

18.

za I kwartał 2010 r.

4.372 zł

komunikat Prezesa GUS z 27 maja 2010 r. (Dz.Urz. GUS z 27 maja 2010 r. nr 5, poz. 37)

19.

za II kwartał 2009 r.

4.433 zł

komunikat Prezesa GUS z 24 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz. GUS z 24 sierpnia 2010 r. nr 8, poz. 56)

20.

za III kwartał 2010 r.

4.657 zł

komunikat Prezesa GUS z 29 listopada 2010 r. (Dz.Urz. GUS z 29 listopada 2010 r. nr 11, poz. 74)

21.

za IV kwartał 2010 r.

3.979 zł

komunikat Prezesa GUS z 25 lutego 2011 r. (Dz.Urz. GUS z 25 lutego 2011 r. nr 3, poz. 11)

22.

za I kwartał 2011 r.

3.797 zł

komunikat Prezesa GUS z 27 maja 2011 r. (Dz.Urz. GUS z 30 maja 2011 r. nr 6, poz. 26)

23.

za II kwartał 2011 r.

3.819 zł

komunikat Prezesa GUS z 25 sierpnia 2011 r. (Dz.Urz. GUS z 31 sierpnia 2011 r. nr 9, poz. 41)

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 5 pkt 1-2 ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. nr 177, poz. 1468 ze zm.).

wiper-pixel