Czy zapłata wekslem wymaga zastosowania split payment

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Dodano: 2 grudnia 2020
split payment

Czy zapłata wekslem wymaga zastosowania split payment

Podatnik miał wątpliwość, jakie byłyby skutki sytuacji, gdyby nie dokonywał płatności za towary (objęte obowiązkowym MPP) formie gotówkowej lub przelewem na rachunek bankowy, lecz to miejsce wystawiałby weksel własny (solaweksel) na mocy porozumienia wekslowego ze sprzedawcą. Ewentualnie dokonywałby płatności na rzecz podmiotu trzeciego, tzw. wyręczyciela (czyli inny podmiot niż sprzedawca, będący wierzycielem wekslowym) kwoty zobowiązania wekslowego przelewem bankowym na rachunek wskazany przez tego wyręczyciela. Przy czym weksle byłyby wystawiane taki sposób, aby możliwe było zidentyfikowanie konkretnego weksla poszczególnymi fakturami dokumentującymi dostawy towarów.

Dyrektor KIS uznał za prawidłowe stanowisko, że w celu prawidłowego uregulowania transakcji w MPP weksel powinien zostać wystawiony na kwotę netto widniejącą na fakturze VAT (tj. cenę towarów bez podatku VAT), a kwota VAT winna zostać uregulowana przelewem na rachunek bankowy (tj. zapłaty na rachunek VAT).

Natomiast zapłata wekslem całej kwoty należności (brutto) w sytuacji, w której wystąpi obowiązek zapłaty w split payment, oznaczałaby brak wykonania obowiązku zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Odnosząc się zaś do drugiego wariantu (gdzie wyręczyciel w określonym miejscu i czasie przedstawiałby spółce weksel do zapłaty) – dyrektor KIS wyjaśnił, że będzie to jedynie realizacja praw wynikających z obowiązku spełnienia zobowiązania wekslowego. Zatem do tych płatności obowiązek regulacji w MPP nie będzie mieć zastosowania. I tu bowiem kwota podatku VAT powinna zostać uregulowana oddzielnym przelewem na rachunek VAT samego sprzedawcy.

Źródło:

  • Interpretacja dyrektora KIS z 16 października 2020 r., 0114-KDIP1-1.4012.386.2020.2.MM.
Podstawa prawna:
  • Art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w VAT

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w VAT