Zdaniem fiskusa nie jest możliwa korekta rozliczeń po zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

Dodano: 2 grudnia 2020
korekta vat

Skoro biegły zaprzestał wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących. Dlatego też nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej, mimo obniżenia kosztów procesu i jego wynagrodzenia.

W jednej z ostatnio wydanych interpretacji dyrektor KIS analizował przypadek byłego biegłego. Otóż podatnik jako biegły sądowy wydał w 2018 roku opinię na potrzeby procesu cywilnego. Po otrzymaniu postanowienia sądu zatwierdzającego jego kalkulację biegły wystawił fakturę VAT i zapłacił wynikający z faktury podatek. W związku z zaskarżeniem kosztów procesu obniżono należność biegłego. Podatnik ten jednak w międzyczasie zgłosił do urzędu skarbowego zaprzestanie wykonywania czynności podlegających VAT.

Podatnik był zdania, że skoro VAT został opłacony, to pozostałą należność należałoby potraktować jako należność niepodlegającą podatkowi i wystawić rachunek bez uwzględnienia VAT. Co ciekawe, organ nie odniósł się wprost do rozliczeń, jakich powinien dokonać były biegły. Uznał zaś, że skoro zaprzestał on wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, utracił status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT i odpowiednio faktur korygujących, stąd nie jest zobowiązany i uprawniony do wystawienia faktury korygującej, o której mowa w art. 106j i następnych ustawy o VAT.

W art. 106j ustawy o VAT mowa jest bowiem wprost o tym, że „podatnik wystawia fakturę korygującą”. Stąd, zdaniem organu, brak jest tu prawa do dokonania korekty faktury po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Źródło:

  • Interpretacja dyrektora KIS z 16 października 2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.594.2020.1.ABU.
Podstawa prawna:
  • Art. 106j ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Łukasz Matusiakiewicz, radca prawny specjalizujący się w VAT

Autor: Łukasz Matusiakiewicz

radca prawny specjalizujący się w VAT
Słowa kluczowe:
rozliczenie VAT
wiper-pixel