Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 23 lipca 2020
% na monetach

Zobacz, jakie są praktyczne konsekwencje wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Problem: Wiem, że nowa matryca VAT obowiązuje od 1 lipca 2020 r. Nasz firma zajmuje się głównie sprzedażą suplementów diety (nie są ta wyroby medyczne specjalnego przeznaczenia) dla osób fizycznych i firm. Do tej pory stawką VAT na te suplementy była stawka 8%. Z tego co się zorientowałem, to dla suplementów diety stawka (czyli 8%) dalej ma być stosowana. Czy faktycznie tak jest? Wiem, że obowiązuje także tzw. nomenklatura scalona. Według mnie nasze produkty podchodzą pod kod CN 2106. Jest to wg tej nomenklatury pozostała żywność, gdzie indziej niesklasyfikowana. Proszę o potwierdzenie czy tak jest rzeczywiście. Czy na fakturach, jakie wystawiamy dla odbiorców, trzeba wpisywać ten numer CN przy każdym z artykułów, czyli np. artykuł „spirulina” CN 2106? Mamy kasę fiskalną, która ma wprowadzone wszystkie obowiązuję stawki VAT. Czy musimy w niej coś zmieniać. Czy na paragonach fiskalnych należy drukować ten kod CN?

 

Odpowiedź: Od 1 lipca 2020 r. stosowane są nowe (formalnie obowiązujące od 1 listopada 2019 r.) przepisy w zakresie stawek VAT, w tym nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, w których wymienione są towary i usługi opodatkowane podatkiem VAT według stawki 5% i 8%.

Nie wpływa to na stawkę VAT właściwą dla suplementów diety, które nadal są opodatkowane według stawki 8%. Od 1 lipca 2020 r. wynika to z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 5 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Wyjaśnić jednocześnie pragnę, że wskazanej zmianie nie towarzyszyło wprowadzenie obowiązku wskazywania symboli CN na fakturach. W konsekwencji na fakturach dokumentujących dostawy (sprzedaż) suplementów diety nie trzeba wskazywać ich symbolu CN (2106).

Żadne zmiany nie nastąpiły również w wymaganej treści wystawianych przez Państwa paragonów, w szczególności nie stanie się konieczne wskazywanie na tych paragonach kodów CN. W konsekwencji nie są konieczne żadne zmiany w prowadzeniu przez Państwa ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Reasumując – poza zmianą podstawy prawnej stosowania stawki 8% dla sprzedawanych przez Państwa suplementów diety nic się w Państwa przypadku nie zmieniło. Nie ma w związku z tym potrzeby podejmowania żadnych działań przygotowawczych w związku z rozpoczęciem stosowania tzw. nowej matrycy VAT.

Podstawa prawna:


Art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 5 załącznika nr 3 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.