Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Dodano: 1 stycznia 2021

Wysokość kwot wolnych od potrąceń

Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,
  • kary pieniężne z odpowiedzialności porządkowej.

W poniższych tabelach zostały umieszczone kwoty wolne od poszczególnych potrąceń w 2021 roku z uwzględnieniem wymiaru etatu i różnych wskaźników podatkowych (wysokość kosztów uzyskania przychodów, prawo do ulgi podatkowej bądź jej brak).

Potrącanie sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne oraz potrącanie należności na rzecz pracodawcy
(100% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”:

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

587,61

536,67

596,11

547,35

1/3

754,78

700,89

763,28

709,89

1/2

1.074,33

1.030,33

1.082,33

1.038,33

3/4

1.568,00

1.524,00

1.576,00

1.532,00

cały etat

2.061,67

2.017,67

2.069,67

2.026,67

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

587,61

549,67

596,11

552,35

1/3

754,78

732,89

763,28

732,89

1/2

1.099,33

1.099,33

1.099,33

1.099,33

3/4

1.649,00

1.649,00

1.649,00

1.649,00

cały etat

2.198,67

2.198,67

2.198,67

2.198,67

 

Potrącanie kar pieniężnych
(90% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

528,85

483,00

536,50

492,62

1/3

679,30

630,80

686,95

638,90

1/2

966,90

927,30

974,10

934,50

3/4

1.411,20

1.371,60

1.418,40

1.378,80

cały etat

1.855,50

1.815,90

1.862,70

1.824,00

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

528,85

494,70

536,50

497,12

1/3

679,30

659,60

686,95

659,60

1/2

989,40

989,40

989,40

989,40

3/4

1.484,10

1.484,10

1.484,10

1.484,10

cały etat

1.978,80

1.978,80

1.978,80

1.978,80

 

Potrącanie zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
(75% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

440,71

402,50

447,08

410,51

1/3

566,09

525,67

572,46

532,42

1/2

805,75

772,75

811,75

778,75

3/4

1.176,00

1.143,00

1.182,00

1.149,00

cały etat

1.546,25

1.513,25

1.552,25

1.520,00

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

440,71

412,25

447,08

414,26

1/3

566,09

549,67

572,46

549,67

1/2

824,50

824,50

824,50

824,50

3/4

1.236,75

1.236,75

1.236,75

1.236,75

cały etat

1.649,00

1.649,00

1.649,00

1.649,00

 

Potrącenia dobrowolne na rzecz innych podmiotów niż pracodawca
(80% minimalnego wynagrodzenia po odliczeniach podatkowo-składkowych)

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK i niekorzystający z „zerowego PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

470,09

429,34

476,89

437,88

1/3

603,82

560,71

610,62

567,91

1/2

859,46

824,26

865,86

830,66

3/4

1.254,40

1.219,20

1.260,80

1.225,60

cały etat

1.649,34

1.614,14

1.655,74

1.621,34

Pracownicy niebędący uczestnikami PPK, objęci „zerowym PIT”

Wymiar etatu

KUP podstawowe, PIT-2

KUP podstawowe, bez PIT-2

KUP podwyższone, PIT-2

KUP podwyższone, bez PIT-2

1/4

470,09

439,74

476,89

441,88

1/3

603,82

586,31

610,62

586,31

1/2

879,46

879,46

879,46

879,46

3/4

1.319,20

1.319,20

1.319,20

1.319,20

cały etat

1.758,94

1.758,94

1.758,94

1.758,94

 

Podstawa prawna:
  • art. 871 i art. 91 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.