Będzie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Dodano: 12 lutego 2021
okulary

 Będzie nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Ułatwienia i postępująca elektronizacja dla podatników? Ministerstwo Finansów właśnie opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

W dniu 28 stycznia 2021 opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, który to projekt przewiduje ułatwienia dla podatników o rozwijanie możliwości elektronicznego składania przez nich dokumentów.

W projekcie przewidziano:

  1. włączenie informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej do dokumentów, które można przesyłać przez CEIDG, a także które mogą być opatrzone podpisem zaufanym lub osobistym poprzez CEIDG,

  2. możliwość podpisania podpisem zaufanym lub osobistym zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok ( PIT-28) oraz zeznania PIT-36 jeżeli są składana poprzez portal podatkowy. Zmiana ta wynika z faktu, iż za pośrednictwem portalu podatkowego w ubiegłym roku udostępniono wzory PIT-28 i PIT-36, zatem umożliwiono ich podpisywanie w ten sposób,

Dodatkowo zmieniono także symbole wzorów formularzy w rozporządzeniu już istniejącym, w związku z faktem, iż w ostatnim czasie część formularzy była zmieniana i tak np. formularz PIT-16 został już zastąpiony PIT-16/PIT-16S. Zmiany te mają cele porządkowe.

Proponuje się, aby zmiany weszły w życie 15 lutego, gdyż od tego dnia podatnicy składają zeznania podatkowe roczne.