SLIM VAT 2. Już niebawem kolejne zmiany

Dodano: 23 lutego 2021
wykres na czarnej tablicy

SLIM VAT 2. Już niebawem kolejne zmiany

MF przygotowało kolejny pakiet uproszczeń w VAT, tzw. SLIM VAT 2. Jak zapowiada resort finansów pakiet przynosi im m.in.: prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Po zmianach podatnicy nie będą już musieli wskazywać m.in. przyczyny korekty faktur. Zostanie również wydłużona możliwość wystawienia faktury z 30 do 60 dni przed dostawą towarów, wykonaniem usługi czy otrzymaniem zaliczki.

Pakiet SLIM VAT 2 dotyczy też faktur zbiorczych. Proponowane ułatwienie polega na zniesieniu ograniczeń w wystawianiu zbiorczych faktur korygujących. Po wejściu w życie SLIM VAT 2, możliwe będzie stosowanie ich np. gdy przedsiębiorca udzieli rabatu dla poszczególnych dostaw lub usług.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 2 obejmują ponadto m.in.:

  • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,

  • pełniejszą neutralność w opodatkowaniu importu usług,

  • uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,

  • łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,

  • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.

Źródło: www.gov.pl