Uwaga! Firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Norwegii mogą nie ustanawiać przedstawiciela podatkowego dla celów podatku VAT

Dodano: 22 lutego 2021
moneta 1 euro na wykresie

Uwaga! Firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Norwegii mogą nie ustanawiać przedstawiciela podatkowego dla celów podatku VAT

Zasadą jest, że prawo nie działa wstecz. Z kolei o tym, że Wielka Brytania wychodzi z UE wiadomo od kilku lat. Ale dopiero teraz Ministerstwo Finansów postanowiło, że firmy z siedzibą w Wielkiej Brytanii i Norwegii mogą nie ustanawiać przedstawiciela podatkowego dla celów podatku VAT. Przepis jeśli wejdzie w życie będzie miał moc wsteczną.

Opublikowany właśnie projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wskazuje, iż obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego nie będzie miał podatnik, jeżeli posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

1) Królestwa Norwegii albo

2) Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

‒ będących państwami, z którymi zostały zawarte umowy w zakresie współpracy

administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku od

towarów i usług lub umowy o podobnym charakterze.

Według projektu rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Podstawa prawna:

projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Autor: Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy