Urząd skarbowy. Poznaj nowe obszary kontroli

Dodano: 15 marca 2021
Kontrola w firmie

Ministerstwo finansów przygotowało przepisy, dzięki którym zakres terytorialny urządów skarbowych w przedmiocie kontroli podatkowych oraz czynności sprawdzających ma zostać znacząco rozszerzony.

Po zmianach kontrole i czynności sprawdzające będą mogły być wykonywane przez naczelników urzędów skarbowych na obszarze całego województwa, w którym znajduje się siedziba danego organu (a nie tylko na terenie objętym jego właściwością miejscową).

Projektowane rozporządzenie nie będzie natomiast miało zastosowania do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, przeznaczonych do obsługi tzw. dużych podatników. Ich właściwość została bowiem uregulowana w odrębnym rozporządzeniu (z 28 grudnia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 2456), którego nie dotyczą komentowane zmiany.

 

Źródło:
  • projekt (z 3 marca 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie określenia zadań Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą być wykonywane na obszarze całego kraju lub jego części przez naczelników urzędów skarbowych, niezależnie od terytorialnego zasięgu ich działania.

wiper-pixel