Rachunek przepływów pieniężnych - metoda bezpośrednia

W tej metodzie za punkt wyjścia przyjmuje się wynik finansowy, a więc wielkość ustaloną według zasady memoriałowej, zaś następnie dokonuje się korekt wyniku. O wyborze metody decyduje kierownik jednostki. Skorzystaj z gotowego wzoru.

wiper-pixel