Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia

Pamiętaj, że w metodzie pośredniej sporządzania rachunku przepływów pieniężnych za punkt wyjścia przyjmuje się wynik finansowy. Skorzystaj z gotowego wzoru.