Co zrobić z JPK przy korekcie błędnego NIP nabywcy

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 25 lutego 2021
Firma sprzedała towary spółce cywilnej. Klient podał do rozliczenia NIP jednego ze współwłaścicieli.
Pytanie:

Firma sprzedała towary spółce cywilnej. Klient podał do rozliczenia NIP jednego ze współwłaścicieli. Obecnie żąda skorygowania wszystkich faktur od 2019 roku na podstawie not korygujących. Czy jednostka ma obowiązek i prawo dokonania korekty na podstawie not korygujących w JPK? Jak prawidłowo postąpić w powyższej sytuacji?

Odpowiedź:

W przedstawionej sytuacji możliwe są dwa sposoby skorygowania faktur z błędnym NIP nabywcy, tj. wystawienie faktur korygujących przez Państwa firmę (na podstawie art. 106j ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT) lub wystawienie not korygujących przez spółkę cywilną będącą nabywcą. W obu przypadkach wystawione dokumenty korygujące (w przypadku not korygujących – o ile zostaną zaakceptowane przez Państwa firmę) stanowią podstawę do skorygowania błędu w NIP w treści ewidencji VAT oraz w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VAT.

Na podstawie art. 106k ust. 1 ustawy o VAT nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę zawierającą pomyłki, może wystawić fakturę nazywaną notą korygującą. Możliwość ta nie dotyczy jedynie pomyłek w zakresie danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 8-15 ustawy o VAT (pomyłki w tym zakresie mogą być korygowane wyłącznie przez sprzedawców w drodze wystawiania faktur korygujących), jednak numer VAT nabywcy nie należy do tych danych.

W świetle powyższego nie ma przeszkód, aby wskazany błąd w NIP nabywcy został skorygowany w drodze wystawienia not korygujących. Podkreślić jednak należy, że noty korygujące mogą być wystawiane wyłącznie przez nabywców towarów i usług, a więc w drodze wystawienia not korygujących (zaakceptowanych przez Państwa firmę) błąd, o którym mowa, skorygować może jedynie spółka cywilna.

Podstawa prawna:
  • Art. 106j ust. 1 pkt 5 oraz art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Autor: Tomasz Krywan, doradca podatkowy
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Słowa kluczowe:
NIP
wiper-pixel