Jak ująć w deklaracji przesłanie dwóch plików JPK_VAT za ten sam miesiąc

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 23 lipca 2020
kalkulator z napisem HELP

Jak ująć w deklaracji przesłanie dwóch plików JPK_VAT za ten sam miesiąc

Pytanie:

10 kwietnia spółka weszła w proces likwidacji. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zamknięto w systemie księgi rachunkowe spółki 9 kwietnia, a otworzono 10 kwietnia w nowej jednostce z dopiskiem w likwidacji. Za kwiecień zostanie sporządzona jedna deklaracja VAT dla spółki z dopiskiem w likwidacji obejmująca VAT należny i naliczony również spółki bez likwidacji. W systemie informatycznym obsługującym obie spółki nie ma możliwości sporządzenia jednego pliku JPK_VAT. Czy w związku spółka może złożyć dwa pliki JPK, tj. dla spółki bez likwidacji i dla spółki z likwidacją, których wartości będą uwzględnione w jednej deklaracji VAT za cały kwiecień, którą złoży do urzędu skarbowego spółka w likwidacji?

Pytanie:

10 kwietnia spółka weszła w proces likwidacji. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości zamknięto w systemie księgi rachunkowe spółki 9 kwietnia, a otworzono 10 kwietnia w nowej jednostce z dopiskiem w likwidacji. Za kwiecień zostanie sporządzona jedna deklaracja VAT dla spółki z dopiskiem w likwidacji obejmująca VAT należny i naliczony również spółki bez likwidacji. W systemie informatycznym obsługującym obie spółki nie ma możliwości sporządzenia jednego pliku JPK_VAT. Czy w związku spółka może złożyć dwa pliki JPK, tj. dla spółki bez likwidacji i dla spółki z likwidacją, których wartości będą uwzględnione w jednej deklaracji VAT za cały kwiecień, którą złoży do urzędu skarbowego spółka w likwidacji?

Odpowiedź:

Nie, przesłanie przez spółkę za kwiecień 2020 r. dwóch plików JPK_VAT nie jest dopuszczalne.

Z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wynika obowiązek comiesięcznego przekazywania przez podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych w formacie JPK informacji o danych wynikających o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT. Obowiązek ten realizowany jest poprzez przesyłanie plików JPK_VAT.

Z treści art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej wynika, że pliki JPK_VAT są przesyłane za okresy miesięczne. Od zasady tej nie ma żadnego wyjątku, a więc w świetle obowiązujących przepisów w przedstawionej sytuacji spółka nie jest uprawniona do przesłania dwóch plików JPK_VAT za kwiecień (tak jak nie jest uprawniona do złożenia dwóch deklaracji VAT za kwiecień).

Obowiązkiem spółki w przedstawionej sytuacji pozostaje zatem przesłanie za kwiecień 2020 r. jednego pliku JPK_VAT. Konieczne jest w tej sytuacji scalenie dwóch przedmiotowych plików JPK_VAT za kwiecień 2020 r., którą to funkcjonalność posiada wiele dostępnych na rynku narzędzi.

Podstawa prawna:

Art. 82 § 1b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.