Zobacz, czy będziesz mógł skorzystać z kas w formie oprogramowania

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 24 kwietnia 2020
dwóch mężczyzn przed ekranem z excelem

Zobacz, czy będziesz mógł skorzystać z kas w formie oprogramowania

Już wiadomo, jakich grup podatników lub rodzajów czynności dotyczy możliwość używania kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas rejestrujących).

Dodany od 1 maja 2019 r. art. 111b ust. 1 ustawy o VAT przewiduje możliwość prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu wirtualnych kas rejestrujących.

Aby jednak była możliwość używania takich kas, konieczne jest wydanie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111b ust. 3 ustawy o VAT. W ramach tych przepisów określone mogą zostać:

1)              grupy podatników lub rodzaje czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie wirtualnych kas rejestrujących,

2)              wymagania techniczne dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania (tzw. wirtualnych kas rejestrujących) oraz sposób ich używania.

Kasy dla niektórych podatników

Projekt dotyczący drugiego ze wskazanych zagadnień (tj. projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania) ukazał się już w styczniu. Natomiast omawiany projekt dotyczy pierwszego z tych zagadnień. Wynika z niego, że wirtualne kasy rejestrujące będą mogli używać podatnicy świadczący piętnaście rodzajów usług (zob. tabelę).

Katalog usług, które będą mogły być ewidencjonowane przy użyciu wirtualnych kas rejestrujących

1)      usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140);

2)      usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);

3)      usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);

4)      usługi transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);

5)      usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);

6)      usługi transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);

7)      usługi transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);

8)      usługi transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);

9)      usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);

10)  usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);

11)  usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);

12)  usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);

13)  usługi pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);

14)  usługi transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);

15)  usługi transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (tak jak projektowane rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania). Na dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć, kiedy to może nastąpić, gdyż prace nad regulacjami związanymi z pandemią koronawirusa mogą opóźnić prace nad omawianym projektem.

Podstawa prawna:

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Autor: Tomasz Krywan
Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.