Dopuszczalna kontrola na legitymację

Dopuszczalna kontrola na legitymację

Uproszczonym sposobem rozpoczęcia czynności kontrolnych jest tzw. kontrola na legitymację. Polega ona na rozpoczęciu czynności kontrolnych jedynie po okazaniu kontrolowanemu przez urzędników ich legitymacji służbowych. W świetle art. 284a § 1 Ordynacji podatkowej stosuje się ją wtedy, gdy czynności kontrolne są niezbędne do przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego albo do zabezpieczenia dowodów jego popełnienia. Praktyka pokazuje, że tego rodzaju instrument prawny jest szczególnie przydatny w przypadku stwierdzania i dokumentowania naruszeń przepisów związanych z kasami rejestrującymi, gdy np. pracownicy urzędu są świadkami sprzedaży dokonywanej przez podatnika – wbrew obowiązkowi – z pominięciem takiego urządzenia i bez omawianych uprawnień nie mogliby na to skutecznie zareagować. Wskazany tryb wszczęcia kontroli nie oznacza jednak, że są oni całkowicie zwolnieni od obowiązku doręczenia objętemu nią podmiotowi upoważnienia do jej przeprowadzenia. Przepisy nakazują bowiem obowiązek dokonania wspomnianego doręczenia bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli (art. 284a § 2 Ordynacji podatkowej). Dokumenty z czynności dokonanych z naruszeniem tego obowiązku nie będą mogły stanowić dowodu w ewentualnym późniejszym postępowaniu podatkowym.

Testuj Portal Biur Rachunkowych i magazyn Biuro Rachunkowe w praktyce przez 14 dni bezpłatnie.

To kompleksowy serwis ekspercki przeznaczony specjalnie dla właścicieli biur rachunkowych, który oferuje:

  • Portal Biur Rachunkowych – aktualności, zmiany, komentarze (w podziale na 12 zagadnień tematycznych), porady
  • Magazyn papierowy i elektroniczny
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami
  • Osobistego Opiekuna
  • Codzienne newslettery
  • Materiały „na życzenie”
  • E-booki, zestawienia, narzędzia
Oferta specjalna »

Logowanie:

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła