Możliwość działania przez pełnomocnika

Możliwość działania przez pełnomocnika

Kontrolowany podatnik ma również prawo ustanowić pełnomocnika, który będzie go reprezentował przed organami podatkowymi. Aktualnie przepisy Ordynacji podatkowej przewidują kilka rodzajów pełnomocnictw, w tym: ogólne, szczególne, do doręczeń, a także do podpisywania deklaracji. Począwszy od 1 stycznia 2016 r., w związku z wykreśleniem art. 281a powołanej ustawy, nie ma już możliwości ustanowienia specjalnego reprezentanta podatnika na czas kontroli. To dlatego, że podczas czynności kontrolnych podatnika może reprezentować pełnomocnik ogólny (umocowany do działalna we wszystkich sprawach przed organami podatkowymi), względnie osoba, której udzielono pełnomocnictwa szczególnego, np. do reprezentowania mocodawcy w konkretnej sprawie, np. podczas kontroli podatkowej w zakresie rozliczeń w VAT za lipiec 2018 roku.

Testuj Portal Biur Rachunkowych i magazyn Biuro Rachunkowe w praktyce przez 14 dni bezpłatnie.

To kompleksowy serwis ekspercki przeznaczony specjalnie dla właścicieli biur rachunkowych, który oferuje:

  • Portal Biur Rachunkowych – aktualności, zmiany, komentarze (w podziale na 12 zagadnień tematycznych), porady
  • Magazyn papierowy i elektroniczny
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami
  • Osobistego Opiekuna
  • Codzienne newslettery
  • Materiały „na życzenie”
  • E-booki, zestawienia, narzędzia
Oferta specjalna »

Logowanie:

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła