Dowiedz się, czy zapisy w umowach, dotyczące przeniesienia odpowiedzialności na biuro rachunkowe są ważne

Dowiedz się, czy zapisy w umowach, dotyczące przeniesienia odpowiedzialności na biuro rachunkowe są ważne

Pytanie:

Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudniając dwie osoby na umowy zlecenia oraz jedną osobę na podstawie umowy o świadczenie usług. Z jakimi konsekwencjami prawnymi muszę się liczyć mając zapis w umowach z klientami biura: "Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z obowiązkiem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność zleceniobiorcy jest wyłączona w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy, które określają obowiązki zleceniodawcy lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez zleceniodawcę. [...] Zleceniobiorca nie bada i nie bierze odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność przekazanych mu dokumentów".

Testuj Portal Biur Rachunkowych i magazyn Biuro Rachunkowe w praktyce przez 14 dni bezpłatnie.

To kompleksowy serwis ekspercki przeznaczony specjalnie dla właścicieli biur rachunkowych, który oferuje:

  • Portal Biur Rachunkowych – aktualności, zmiany, komentarze (w podziale na 12 zagadnień tematycznych), porady
  • Magazyn papierowy i elektroniczny
  • Indywidualne konsultacje z ekspertami
  • Osobistego Opiekuna
  • Codzienne newslettery
  • Materiały „na życzenie”
  • E-booki, zestawienia, narzędzia
Oferta specjalna »

Logowanie:

Adres e-mail lub login:

Hasło

Nie pamiętam hasła