Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór

Jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika można wnioskować do organu podatkowego o umorzenie (w całości lub w części) zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Zobacz, jak sporządzić taki wniosek.