ORD-W (1)

ORD-W (1)

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będącym nierezydentem osobom fizycznym będących nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)