ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji