PIT-11 (27)

PIT-11 (27)

Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Nowy wzór PIT-11 (27) będzie miał zastosowanie do rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r.

Zmieniony PIT-11 został wprowadzony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2432).

Uwaga: formularz przekazywany wyłącznie elektronicznie