PIT-16A (11)

Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Dotyczy formularzy składanych od 01.01.2021 r.

PIT-16A w wersji 11 został wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 11 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2346).

 

Słowa kluczowe:
karta podatkowaPIT-16A
wiper-pixel