Mały podatnik w podatku dochodowym

Dodano: 1 stycznia 2021

Mały podatnik w podatku dochodowym

Małym podatnikiem w PIT i CIT jest osoba, której przychód w 2020 roku nie przekroczył 2.000.000 euro. W przeliczeniu jest to kwota 9.031.000 , która jest o 284.000 zł wyższa od obowiązującej w 2020 roku i wynoszącej 8.747.000 zł.

Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. W dniu 1 października 2020 r. ogłoszony kurs euro był równy 4,5153 zł (tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2020). Wyliczenie przedstawia się następująco:


1 października 2020 r. 4,5153 zł

2.000.000 euro x 4,5153 zł = 9.030.600 zł, czyli po zaokrągleniu 9.031.000 zł.


2.000.000 euro x 4,5153 zł = 9.030.600 zł, czyli po zaokrągleniu 9.031.000 zł.
Podstawa prawna:
  • art. 5a pkt 20 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: 2020 r. poz. 1426 ze zm.),
  • art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. 2020 r. poz. 1406 ze zm.).