Mały podatnik w VAT

Dodano: 1 stycznia 2021

Mały podatnik w VAT

W 2021 roku status małego podatnika VAT, określa podatnika, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.  W 2021 roku po przeliczeniu na złote polskie jest to kwota 5.418.000 zł. Rok wcześniej próg wynosił 5.248.000 zł.

W 2021 roku po przeliczeniu na złote polskie i zaokrągleniu jest to kwota 203.000 zł.
W 2020 roku kwota graniczna wynosiła 197.000 zł.

Kwoty wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

W dniu 1 października 2020 r. kurs euro był równy 4,5153 zł (tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2020), więc wyliczenie limitów jest następujące:

1.200.000 euro x 4,5153 zł = 5.418.360 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.418.000 zł.

45.000 euro x 4,5153 zł = 203.188,50 zł. Po zaokrągleniu jest to 203.000 zł.

W 2021 roku203.000 zł.
1.200.000 euro x 4,5153 zł = 5.418.360 zł. Po zaokrągleniu jest to 5.418.000 zł.
45.000 euro x 4,5153 zł = 203.188,50 zł. Po zaokrągleniu jest to 203.000 zł.
Podstawa prawna:
  • art. 2 pkt 25 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).