Opłata za wydanie interpretacji podatkowej

Dodano: 1 stycznia 2021

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku. Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.