Podatek od spadków i darowizn - kwoty wolne w podatku

Dodano: 1 stycznia 2021

Podatek od spadków i darowizn - kwoty wolne w podatku

W zależności od grupy podatkowej obowiązuje określona kwota wolna od podatku. Nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu według skali określonej w art. 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Kwota wolna od podatku

  Nabywca

9.637 zł

Osoba zaliczona do I grupy podatkowej

7.276 zł

Osoba zaliczona do II grupy podatkowej

4.902 zł

Osoba zaliczona do III grupy podatkowej

 

 

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie.

Kwota wolna od podatku nie obowiązuje w przypadku nabycia własności poprzez zasiedzenie.

Podstawa prawna:

 

  • art. 9 ust. 1-2, art 14 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1813 ze zm.).