Prezent o małej wartości dla celów VAT

Dodano: 1 stycznia 2021

W 2021 r. przez prezenty o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 

  1. Łącznej wartości nie przekraczającej w roku podatkowym 100 zł (bez podatku), jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości osób obdarowanych.

 
2. Których przekazania nie ujęto w ww. ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia darowanego towaru (netto) określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł.

wiper-pixel