Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy

Dodano: 1 stycznia 2021

Ryczałt od przychodów z najmu i dzierżawy

W 2021 r. stawka ryczałtu od przychodów z najmu i dzierżawy wynosi:

8,5% do kwoty 100 000 zł; od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 12,5% przychodów.

Podstawa prawna:
  • art. 6 ust. 1b, art. 12 ust. 3 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1905).
wiper-pixel