Ryczałt opłacany kwartalnie

Dodano: 1 stycznia 2021

Ryczałt opłacany kwartalnie

Kwartalnie ryczałt mogą płacić w 2021 roku podatnicy, którzy w 2020 roku osiągnęli przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

a) samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 200.000 euro, czyli 903.060,00 zł - 200.000 x 4,5153 zł (w 2020 roku kwotą graniczną było 109.335 zł),

b) w formie spółek, jeżeli przychody spółki nie przekroczą kwoty 200.000 euro, czyli 903.060,00 zł - 200.000 x 4,5153 zł (w 2020 roku kwotą graniczną było 109.335 zł).

UWAGA: Zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r. limit przychodów warunkujący wybór ryczałtu wzrósł z 250.000 euro do 2.000.000 euro. Natomiast limit dla kwartalnego ryczałtu z 25.000 euro do 200.000 euro.