Ulga internetowa

Dodano: 1 stycznia 2021

Ulga internetowa

W rozliczeniu za 2021 r. podatnik może odliczyć od dochodu kwotę wydatkowaną na korzystanie z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Odliczenie przysługuje podatnikowi tylko w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem że w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z tej preferencji.

W konsekwencji osoba, która w tamtym roku po raz pierwszy skorzystała z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, może skorzystać z tej ulgi jeszcze tylko w rozliczeniu za rok 2021.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Podstawa prawna:
  • art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.).
wiper-pixel